Kunst for Dummies: Sfinksen

Kunst for dummies er en ny spalte her på bloggen der jeg ønsker å gi dere en enkel introduksjon til kunsthistorie. Jeg har valgt fram de viktigste verkene fra oldtiden og fram til idag, som jeg kommer til å presentere kronologisk her på bloggen. Tanken er å holde det relativt kortfattet og gi dere de fem viktigste opplysningene om hvert verk. Så kan du lære deg litt om kunst når du er på farta, for eksempel på vei til og fra jobb, mens du sitter på venterommet hos legen, eller når du sitter og surfer litt tilfeldig rundt med mobilen i sofaen på kvelden. Høres det bra ut? Jeg håper du er med. La oss sette igang!

sphinx

Sfinksen i Giza, Egypt

Vi starter like så greit i Egypt for sånn cirka 4500 år siden (mer eller mindre, jeg har aldri vært god med tall, regn det ut bedre den som vil!). Første monument ut er Sfinksen i GizaSfinksen kjenner du helt sikkert til fra før, men hvor mye vet du egentlig om den? Her er fem ting du burde kjenne til:

  • Sfinksen er en del av det større pyramidekomplekset på Giza utenfor Kairo. Komplekset regnes som ett av Antikkens sju underverker, og består av ni pyramider, deriblant de tre berømte KheopspyramidenKhefren-pyramiden og Mykerinospyramiden.
  • Sfinksen og pyramidene på Giza ble reist under Det gamle riket (ca 2543-2120 f.Kr), som er den første av de tre store periodene innenfor oldtidens Egypt. Perioden er kjent for sin blomstring av monumental billedkunst og arkitektur.
  • Den kolossale statuen er 73,5 meter lang, 6 meter bred, og 20 meter høy, og med det den største skulpturen i oltidens nære Østen
  • Pyramidene skulle huse faraoenes mumier og ble laget som store gravanlegg for de egyptiske herskerne. Sfinksen på Giza ble reist for å vokte over pyramidene. Man tror at hodet til Sfinksen skal fremstille farao Kehfren (egyptisk: Kahfra), men man er ikke 100% sikker, og andre teorier går ut på at det er et portrett av farao Khufu.
  • En sfinks er et fabeldyr fra egyptisk og gresk mytologi som har kropp som en løve og hode som et menneske. Uavhengig av hvilken farao Sfinksen portretterer, kan vi vel være enige om at dette fabeldyret er et passende bilde for en Solgud. Kombinasjonen av menneskehodet og løvekropp sier oss at faraoen hadde høy, menneskelig intelligens i kombinasjon med en løves styrke og makt.

Kilder: Fred S. Kleiner  & Christin J. Mamiya, “Gardener´s Art Through the Ages”,  Thomson. Wadsworth, 2005