Kunst for Dummies: Portretthode fra Giza

XAM91797

Portretthode i kalkstein fra en grav i Giza, ca 2700 f.Kr

Hei alle sammen! Da var det fredag, og klart for andre innlegg i Kunst for Dummies-spalten. Vi befinner oss fortsatt i Egypt, men istedetfor pyramider og sfinkser, skal vi se nærmere på dette portretthodet fra Giza. Her er fem ting som vi må vite om det:

  • Skupturen er av kalkstein og er ett av flere portretthoder funnet i gravkamrene i Giza. Den dateres til ca. 2700 f.Kr.
  • Den er et godt eksempel på det strenge skjemaet som egyptiske kunstnere jobbet etter. Her er det få detaljer, fokus ligger på det rent vesentlige, nemlig menneskehodets grunnformer. Stikkord er enkelhet, symmetri, og geometrisk regelmessighet – alt typisk for kunsten fra gamle Egypt.
  • Selv om portretthodene funnet i Giza på mange måter likner hverandre, finner man også individualistiske trekk i dem. Dette gjør skupturene til noen av de tidligste portrettene som vi kjenner til i verdenshistorien.
  • Portrettstatuer finner man forøvrig mange av i egyptisk kunst. Dette fordi egypterne trodde at sjelen ville leve videre dersom den avdøde tok med seg sitt portrett i graven. (Det fantes en tid der stormenn tok med seg sine tjenere og slaver i graven, for ikke å være alene i ferden over til det hinsidige. Men denne skikken ble det etterhvert slutt på, og man byttet ut levende mennesker med portrettstatuer istedet. Bedre, vil nok mange si!)
  • Som du sikkert vet, var det også viktig å bevare legemet for å sikre sjelen evig liv. Det var grunnen til at egypterne mummifiserte døde mennesker. Man tror at portretthoder som dette eksemplet fra Giza ble lagt ned i graven som en “ekstra forsikring”. Om noe skulle skje med mumiens hode, kunne sjelen alltids finne husly i hodet av stein. Smart!

God helg alle sammen!

Kilder:
E.H. Gombrich, Verdenskunsten, Aschehoug, 2003
Fred S. Kleiner  & Christin J. Mamiya, “Gardener´s Art Through the Ages”,  Thomson. Wadsworth, 2005